Interaktivni tečaji za Excel

Interaktivni tečaji za Excel


Opravite vaše vsakodnevno delo z Microsoft Excelom s pomočjo enostavnega, interaktivnega tečaja Excel in Practice hitreje, bolj pregledno in brez napak.

Z mrežnimi rešitvami bolje organizirajte skupinsko delo.

Avtomatizirajte osveževanje podatkov in poročil.
Oglejte si Blog ›

Problemi pri delu z Microsoft Excelom

Uporabniki, ki svoje naloge rešujejo s programom Microsoft Excel, imajo običajno veliko xlsx tabel. Tabele izpolnjujejo ročno, podatki niso kontrolirani, zato obstaja precejšnje tveganje za napake (uporabnik se lahko zatipka, enako vsebino napiše na različne načine ipd.).

Pri vnosu nove vsebine je treba tabele ročno ažurirati in popraviti vse formule (ker se lahko podrejo). Zamudno delo in tveganje za nove napake …

Pri ročnem ažuriranju tabel se lahko tudi marsikaj pozabi ažurirati.

Če želimo iz več tabel izdelati poročilo, je to praktično nemogoče, saj moramo pripraviti novo tabelo – spet ročno delo.

Poleg tega so ročne tabele nepregledne. Zveni znano?

Več

Optimalna rešitev z eno tabelo

Vse omenjene probleme lahko rešite s pravilnim delom z eno vnosno tabelo in enostavno bazo v ozadju. To vam bo zagotovilo:

  • kontroliran vnos podatkov brez napak, ki ga omogočajo obvezna polja s centraliziranimi šifranti
  • osveževanje podatkov iz različnih tabel (virov) v realnem času
  • oblikovanje skupne tabele, ki je povezana z več drugimi vnosnimi tabelami. Na osnovi tabele, ki jo imenujemo database, izdelujemo interaktivna poročila, spremljamo KPI-je, oblikujemo dashboarde.

Tečaji so enostavni  in lahko razumljivi.  Če se naučite logike na tipičnem primeru, lahko znanje uporabljate v številnih drugih. Zato smo za interaktivne tečaje Excela izbrali dva najpogostejša primera iz prakse, s katerimi se uporabniki srečujete praktično vsak dan:

1. Vodenje projektov

2. Planiranje stroškov

Vse tečaje za Excel izvajate sami. S študijem obeh primerov boste pridobili znanje, potrebno za reševanje problemov z različnih področij. Oba primera sta preizkušena v praksi in med drugim so ju potrdili uporabniki iz:

  • prodaje
  • proizvodnje
  • nabave
  • marketinga
Več

Avtor interaktivnih  tečajev Excel in Practice

Avtor interaktivnih tečajev Excel in Practice

Po dvajsetih letih dela z uporabniki v različnih proizvodnih podjetjih sem ugotovila, da zaposleni zelo radi uporabljajo Microsoft Excel pri svojem delu. Trudijo se (in tudi znajo) ustvariti neskončno velike in kompleksne Excelove tabele, ki jih povezujejo neskončno dolge in kompleksne formule. Ob vsaki vsebinski spremembi je treba to neskončno verigo formul ročno popraviti oz. nadgraditi, kar pa tako časovno kot logistično ni enostavna naloga. Ker je treba vse narediti ročno, lahko pride do napak.

Dvodimenzionalne tabele v xlsm datoteki so organizirane po listih (sheets), ki so poimenovani po oddelkih. Že takoj na začetku se pojavi težava, kako iz vseh tabel ustvariti skupno in pregledno poročilo, ki bo vsebovalo pravilne in aktualne podatke in rezultate.

Zato sem začela pri delu raziskovati, kako z uporabo Microsoft Excela poenotiti vire podatkov, zmanjšati število vnosov ali klikov uporabnika, da bo delo opravil čim hitreje, lažje in brez napak. Kako avtomatizirati postopek dela od uporabniku prijaznega vnosa podatkov do priprave interaktivnih poročil prek skupnih podatkovnih baz, da bodo rezultati osveženi v realnem času.

Na osnovi različnih primerov uporabe (prodaja, nabava, kontrola kvalitete, proizvodnja, blagovno-materialno poslovanje, planiranje proizvodnih kapacitet in stroškov, finance in računovodstvo itn.) sem zasnovala postopek dela z Excelom in določila zaporedje korakov. Podatek se vnese samo enkrat, z vsakim naslednjim korakom pa se avtomatsko nadgradi v kontrolirano strukturo podatkovnega modela, ki je pripravljena za analitiko v Microsoft Excelu ali v kateremkoli BI orodju.

Uporabniki predstavljene rešitve z navdušenjem uporabljajo in na vsakodnevnih praktičnih primerih ustvarjajo lastne rešitve.

Prav njihovo navdušenje me je spodbudilo, da dvajset let praktičnega, morda malo neobičajnega znanja Microsoft Excela, pretvorim v interaktivne tečaje, ki so danes na voljo na tej spletni strani.

Upam, da jih boste s pridom uporabljali tudi vi.

Hvala za zaupanje in sodelovanje.
Marija Nardin


Oglejte si opis tečajev za Excel ›


Oglejte si moje reference ›