Reference

  • Implementacije ERP sistemov (tudi SAP sistema),
  • Razvoj in izdelava podatkovnih struktur iz različnih virov, načrtovanje in izdelava BI portalov, dashboardov, interaktivnih poročil, primerjalnih poročil planiranje/realizacija (Crystal Reports, Qlik View, Qlik Sense, MicroStrategy, Excel),
  • Razvoj CRM aplikacij: reklamacijski zapisniki kupcev in dobaviteljev, marketing, Kadrovski management (Lotus Domino & Lotus Notes, Excel),
  • Razvoj HR sistemov: matrika znanja in usposabljanja, kadrovanje, izobraževanje kadrov, načrtovanje nasledstev (Lotus Domino & Lotus Notes, Excel),
  • Aplikacije za interni workflow med oddelki: razvoj novih produktov, meritve v proizvodnji, kontrola kvalitete, investicije, vzdrževanje strojev in naprav…,
  • Aplikacije za planiranje prodaje, za planiranje stroškov, finančni kontroling (Excel, Qlik),
  • Aplikacije za projektno in produktno vodenje (Excel, Lotus Domino),
  • Aplikacije za spremljanje zalog drobnega inventarja in zaščitnih sredstev (Excel, Lotus Domino),
  • Razvoj aplikacije za planiranje proizvodnje (MS Project),
  • Načrtovanje podatkovnih skladišč.


Podjetja: Rašica, Saturnus Embalaža, Vogel-Noot, Silgan, Elaphe, Sava RE, Gorenje.