Drobni inventar

35.00 €
Kratek opis tečaja/datotek za Excel

3D Excel template za spremljanje drobnega inventarja. Datoteka je tudi v slovenskem jeziku.

Vsebina tečaja/datotek za Excel


Drobni inventar lahko opredelimo kot neopredmeteno osnovno sredstvo ali kot material, za vsak primer posebej. Na ta način lahko  v Excelu spremljamo manjše naprave, orodja, embalažo, drugo opremo. Drobnemu inventarju določimo inventarno številko in amortizacijsko stopnjo, skupino ter obliko.

Drobni inventar lahko beležimo po projektih in stroškovnih mestih (po osebah in oddelkih), beležimo izdaje in spremljamo prosto zalogo.

Predloga (template) v Excelu vsebuje naslednje funkcionalnosti:

  • Izpis prejemov, izdaj in zalog drobnega inventarja kosovno in vrednostno,
  • Izpis po dobaviteljih, projektih, stroškovnih mestih,
  • Izpis po kontih in kontnih skupinah,
  • Spremljamo, koliko drobnega inventarja na zalogi je definirano kot neopredeljeno osnovno sredstvo in koliko kot material,
  • Če je drobni inventar opredeljen kot osnovno sredstvo, se avtomatsko izračuna letna in mesečna amortizacija na osnovi amortizacijske stopnje,
  • Prikazan je obračun amortizacije po mesecih v letu nabave,
  • Izračun števila let amortizacije.

Oblikujete lahko tudi lastna poročila.

PREJELI BOSTE NASLEDNJE DATOTEKE V  ZIP FORMATU:
Excel datoteke so v angleškem in slovenskem jeziku.

Slo:
Drobni inventar.xlsm

Eng:
Small Inventory Management.xlsm

Primerno: za uporabnike z osnovnim znanjem Excela, ki želijo bistveno poenostaviti ter izboljšati kakovost dela z Microsoft Excelom. 
Za verzije Microsoft Excel 2016, 2019, 2021 in Microsoft Office 365.