Investicije

35.00 €
Kratek opis tečaja/datotek za Excel

Predloga (template) za spremljanje investicij. Datoteka je tudi v slovenskem jeziku.

Vsebina tečaja/datotek za Excel


Excel predlogo oz. template Investicije lahko uporabljate za planiranje in spremljanje investicij po projektih. Na primer: nabava hardware-a in software-a na projektu Implementacija IT sistema, naložbene nepremičnine, ostale nabave: stroji za čiščenje, oprema za kuhinjo, blagovna znamka, elektroinštalacije,…

Investicije lahko spremljate tudi po stroškovnih mestih in dobaviteljih.

Excel template vsebuje naslednja poročila:

  • Pregled investicij po letih nabave, saj se podatki vpisujejo za več let, ohrani se zgodovina podatkov,
  • Pregled po projektih,
  • Izpis po kontih in kontnih skupinah,
  • Izračun letne in mesečne amortizacije na osnovi amortizacijske stopnje,
  • Prikazan je obračun amortizacije po mesecih v letu nabave,
  • Izračun števila let amortizacije,
  • Oblikujete lahko tudi lastna poročila.

Nasvet: K strošku investicij po projektih dodajte še strošek dela iz datoteke Task Mangement template ›  in dobili boste celoten strošek projekta.

PREJELI BOSTE NASLEDNJE DATOTEKE V  ZIP FORMATU:

Excel datoteke so v slovenskem in angleškem jeziku.

Slo:

Investicije.xlsm

Eng:

Investments.xlsm

Primerno: za uporabnike z osnovnim znanjem Excela, ki želijo bistveno poenostaviti ter izboljšati kakovost dela z Microsoft Excelom. 

Za verzije Microsoft Excel 2016, 2019, 2021 in Microsoft Office 365