Avtomatizacija Excela

39.00 €
Kratek opis tečaja/datotek za Excel

Video tečaj Excela z glasovno razlago v slovenščini NA SLOVENSKEM EXCELU – modernizirajte in avtomatizirajte svoje delo z Excelom. Z novim, posodobljenim načinom dela v Excelu, lahko prihranite do 80 % časa (lahko tudi več). Tečaj je primeren za kontroling, finance, računovodstvo, prodajo, marketing, administracijo, za vse, ki želijo izboljšati svoje delo z Excelom.

Vsebina tečaja/datotek za Excel


S tem tečajem smo se približali sedanjemu načinu dela z Excelom v podjetjih, kot ga uporabljajo uporabniki (v kontrolingu, v prodaji, marketingu, računovodstvu, v tehničnih oddelkih ipd.).  Zato bo preskok iz ustaljenega dela z Excelom na nov, sodoben način dela z Excelom bistveno lažji in hitrejši. 

V eni uri tečaja z glasovno razlago je zajeta več kot 20-letna “vsebinska in tehnična” praksa iz različnih industrij. 

Po koncu tečaja boste sami znali ustvarjati celovite rešitve v Excelu od začetka, torej od vnosa podatkov v tabelo, do konca, torej do interaktivnih avtomatskih skupnih poročil. Pri vsem tem pomoči  IT osebja ne boste potrebovali.

Vse korake enournega govornega tečaja boste lahko kadarkoli ponovno preverili.

To je napredni tečaj, ki vam bo spremenil kariero na boljše. Zasnovan je na primeru planiranja stroškov, s pridobljenim znanjem pa boste lahko reševali primere na kateremkoli področju.    Nikoli več ne boste hoteli delati drugače.

Skupaj s tečajem Excela prejmete tudi datoteko Planiranje stroškov.xlsx, s katero lahko takoj začnete planirati stroške podjetja. Datoteka je zasnovana tako, da lahko npr. ena oseba planira za več oddelkov (npr. projektna pisarna planira stroške za proizvodnjo, za tehnični oddelek, kontrolo kvalitete in za stroške uprave, oddelek nabave  pa planira stroške za nabavo in skladišča, ipd.), ali pa vsak oddelek planira svoje stroške.

Tabele za vnos podatkov lahko tudi spremenite po svojih zahtevah.

 • Planirajte stroške,
 • Primerjajte plan z realizacijo,
 • Spremljajte stroške po projektih, stroškovnih mestih in kontih,
 • Ena datoteka – več uporabnikov, vsak uporabnik ima svojo tabelo za vnos podatkov,
 • Izdelajte skupno avtomatizirano poročil,
 • pomoč IT osebja ni potrebna.

Priporočamo,  da ob gledanju videa sledite navodilom in v Excelovi datoteki, ki jo prejmete s tečajem  (Datoteka za učenje.xlsm) ponovite vse korake za izdelavo rešitve

S tečajem pridobite naslednje znanje za rešitve v Excelu, kjer velja:

ENA DATOTEKA, VEČ UPORABNIKOV, VSAK UPORABNIK IMA SVOJO TABELO ZA VNOS PODATKOV IN SVOJA POROČILA. SKRBNIK DATOTEKE IMA TUDI SKUPNO POROČILO.

Vsebina: 

 1. PODATKI – definicija in oblikovanje podatkov v dinamični tabeli:

 • Avtomatizirana tabela, v kateri organiziramo podatke, 
 • Šifranti – spustni seznami v tabeli, 
 • Vizualizacija za vnos pomembnih podatkov, 
 • Izpeljava dodatnih polj za stabilno poročilo, 
 • Razčlenjevalniki – filtriranje vnosov, 
 • Pogojno oblikovanje - vizualno označimo pomembne podatke, 
 • Vhodno sporočilo – dodajanje tekstovnih sporočil, 
 • Dodajanje novih stolpcev v dinamično tabelo. 
 • Izpeljava datumskih polj – za stabilno poročilo, 
 • Avtomatizacija vnosov s pomočjo formul – VLOOKUP, IF.


2. POROČILO – z vrtilno tabelo izdelamo poročilo:

 • Nastavitve vrtilne tabele, 
 • Oblikovanje vrtilne tabele, 
 • Avtomatsko osveževanje poročil.


3. OBLIKOVANJE IN NAVIGACIJA – za končni izgled datoteke:


 • Oblikovanje tekstovnih polj,  naslovov in KPI-jev.
 • Oblikovanje linkov ali povezav, ikonc in zaslonskih sporočil.


 4. RAZMNOŽEVANJE TABEL IN POROČIL – za uporabnike:

 • Razmnoževanje tabel in šifrantov za različne uporabnike.
 • Šifranti za vsak oddelek posebej in VD podatek.
 • Razmnoževanje poročila za vsakega uporabnika posebej.


5. SKUPNO POROČILO – Poizvedba iz tabele/obsega (query):

 • Združen Query ali poizvedba “iz tabele/obsega”:  najprej izdelamo toliko vnosnih tabel, kolikor je oddelkov, ki bodo planirali. Izdelamo lahko tudi poročila za vsak oddelek posebej. Tabele in poročila kopiramo, preimenujemo in prevežemo, kot smo se naučili v prejšnji lekciji. Nato izdelamo poizvedbo iz tabele/obsega.


6. NAMIGI – še nekaj namigov:


 • Poizvedbe in povezave se nahajajo na excelovem traku Podatki.
 • Excelove liste, ki pripadajo enemu oddelku, pobarvamo v enako barvo. Različni oddelki imajo različne barve. Tako tudi vizualno poudarimo liste v datoteki, ki spadajo skupaj.
 • Šifrante za vsak oddelek posebej lahko skrijemo, če za njih skrbi samo en skrbnik.
 • Iz več manjših šifrantov lahko izdelamo en, sestavljen šifrant.


DATOTEKE, KI JIH BOSTE PREJELI (v ZIP formatu, 493kB):
1. Avtomatizacija dela z Excelom (mp4)
2. Datoteka za učenje.xlsm
3. Planiranje Stroškov.xlsm

Povzetek vsebine tečaja si lahko ogledate tudi na videu:


Primerno za: finančni kontroling, računovodstvo, vodje projektov, projektno pisarno, administracijo, za vse, ki bi radi zbirali podatke in si uredili avtomatizirano delo v Excelu.
Za verzije Microsoft Excel  2010, 2013, 2016, 2019, 2021 in Microsoft Office 365.