Vrste Excel tečajev ter znanje in rešitve, ki jih boste pridobili


Interaktivni tečaj Excel in Practice je nastal na osnovi dolgoletne prakse pri delu z Microsoft Excelom. Namenjen je avtomatizaciji Excela in poenostavitvi vsakodnevnih nalog, s katerimi se uporabniki srečujejo pri delu s podatki v različnih panogah.

Tečaj je zasnovan tako, da vas vodi klik za klikom po Excelu od začetka do konca izdelave rešitve. Iz spletne strani  na svoj računalnik prenesete datoteke z interaktivnimi lekcijami ter rešitvami v Excelu.  Naučili se boste reševati naloge z eno tabelo z enostavno bazo v ozadju  ter zgraditi mrežno rešitev.  To vam bo zagotovilo:

 • kontroliran vnos podatkov brez napak, ki ga omogočajo obvezna polja s centraliziranimi šifranti.
 • osveževanje podatkov iz različnih tabel (virov) v realnem času.
 • oblikovanje skupne tabele, ki je povezana z več drugimi vnosnimi tabelami. Na osnovi tabele, ki jo imenujemo database, izdelujemo interaktivna poročila, spremljamo KPI-je, oblikujemo dashboarde.
 • izdelavo Excel aplikacije


Oglejte si za koga so tečaji Excel in Practice ›

Če se naučite logike Excela na tipičnem primeru, ter najpomembnejše Excel funkcije,  lahko znanje uporabljate v številnih drugih in avtomatizirate Excel. Zato smo za interaktivne tečaje izbrali dva najpogostejša primera, s katerimi se uporabniki srečujete praktično vsak dan:

 • Vodenje projektov
 • Planiranje stroškov

Dobili boste nadzor nad vsakodnevnim delom in odločanje bo postalo lažje. Vse tečaje za Excel izvajate sami s pomočjo digitalnih datotek z interaktivnimi lekcijami in predlogami  (templati) za uporabo.  Tečaji so v angleščini, vsi koraki od začetka do konca izdelave rešitve pa so zelo dobro razloženi. Oglejte si video ›, kako enostavno poteka učenje.  

PROJECTS 1

PROJECTS 1

Rešitev vse-v-enem: Vsi uporabniki vnašajo podatke v isto datoteko, ki je popolnoma avtomatizirana. S pomočjo tečaja boste postali napredni uporabnik Microsoft Excela, ki ima svoje delo popolnoma pod nadzorom.

S PROJECTS 1 pridobite praktično znanje za Excel + template datoteko za spremljanje projektov, ki jo lahko začnete takoj uporabljati ali pa jo prilagodite lastnim potrebam. Na tečaju boste namreč pridobili vse znanje, ki ga potrebujete.

Excelovo datoteko oblikujemo od začetka (tj. vnosa podatkov) do konca (tj. avtomatiziranih poročil in sicer tako, da so elementi pravilno oblikovani, podatki kontrolirani, vnosi podatkov avtomatizirani, poročila pa se avtomatsko osvežujejo. Možnost napak pri vnosu podatkov se zmanjša in delo poteka bistveno hitreje. Rešitev – datoteko damo v skupno rabo na strežniku, jo delimo na SharePoint portalu ali v Lotus dokumentnem sistemu, ustvarimo bližnjico z logotipom podjetja in jo posredujemo uporabnikom.

Datoteka PROJECTS 1 omogoča terminsko spremljanje projektov in strošek dela na projektih. Vnosno tabelo lahko povežete z pred pripravljenimi grafi v Microsoft Excelu za terminsko sledenje projektom.

Po interaktivnem naprednem tečaju za Excel boste sposobni informatizirati kakršnekoli delovne procese na kateremkoli delovnem področju (prodaja, nabava, kontrola kvalitete, kadri, psihologija, proizvodnja, zdravstvo, razvoj produktov, spremljanje meritev, finančni kontroling …).

Vsebina tečaja za Excel:

 • Oblikovanje tabele za vnos podatkov, ki jo lahko brez težav nadgrajujemo in popravljamo, podatki v poročilih pa se brez dodatnih posegov v arhitekturo datoteke avtomatsko osvežujejo.
 • Skupne šifrante s pomočjo Data Validation povežemo v  spustne sezname (drop-down), s čimer zmanjšamo število vnosov in preprečimo napake pri vnosih.
 • Kontroliran vnos podatkov – oblikovanje posebne signalizacije s pogojnim oblikovanjem (conditional formatting) nastavitvami v praksi.
 • Ustvarjanje dodatnih, skritih polj za učinkovit prikaz informacij, ki iz samega poročila sicer niso razvidne.
 • Pisanje in nadgrajevanje formul med različnimi datumi, VLOOKUP funkcija, Today () funkcija, IF funkcija v praksi.
 • Design vnosne tabele in poročil – pravilno oblikovanje za stabilizacijo formata rezultatov v poročilih.
 • Povezava različnih poročil z rezalniki (slicer), s katerimi avtomatsko uravnavamo količino podatkov v vnosni tabeli ali s pomočjo števcev učinkovito prikazujemo rezultate v poročilih.

Primerno: za uporabnike, ki želijo bistveno poenostaviti ter izboljšati kakovost dela z Microsoft Excelom.
Povprečen čas za osvojitev znanja: od 8 ur do 3 dni, odvisno od vašega predhodnega znanja in razpoložljivega časa. Tečaj je v angleščini.
Za verzije Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 in Microsoft Office 365.


Oglejte si vsebino tečaja Projects 1 ›

PROJECTS 2

PROJECTS 2

Nadgradnja tečaja za Excel PROJECTS 1, ki poleg vseh funkcionalnosti PROJECTS 1 vključuje:

 • Kako ustvariti dvojni spustni seznam in preprečiti podvojevanje podatkov v seznamu – za še bolj podrobne vnose v tabelo.
 • Prefix in kako z njegovo pomočjo povežemo podatke ter razširimo šifrant in vnosno tabelo.
 • Nastavitve za uspešno izdelavo makrov.
 • Naučite se snemati makre znotraj datoteke (In this Workbook ) in ustvariti gumbe zanje.
 • Snemanje makra za osveževanje poročil in makra za izklapljanje filtrov na poročilih.
 • Naučite se popravljati in dopolnjevati makre v urejevalniku Visual Basic.


Primerno: za uporabnike, ki želijo poročila na enostaven način nadgraditi z makroji in razširiti funkcionalnost Microsoft Excela s prefix-i. Za IT osebje.
Povprečen čas za osvojitev znanja: od 10 ur do 4 dni, odvisno od vašega predhodnega znanja in razpoložljivega časa. Tečaj je v angleščini.
Za verzije Microsoft Excel  2010, 2013, 2016, 2019, 2021 in Microsoft Office 365. 


Oglejte si vsebino tečaja Projects 2 ›

PROJECTS 3 – kako uporabiti Microsoft Excel na mreži

PROJECTS 3 – kako uporabiti Microsoft Excel na mreži

Excelovo rešitev in s tem vse funkcionalnosti interaktivnega tečaja PROJECTS 1 in PROJECTS 2 prenesete z lokalnega C diska na lokalno mrežo – Excel rešitev vse-v-enem postane mrežna rešitev. Vsak uporabnik dobi svojo datoteko, datoteke so enake, različne so samo nastavitve, ki določajo npr. posamezen oddelek v podjetju, ali pa se ločijo po vsebini oz. namenu.

 • Ustvarite strukturo map in datotek na lokalni mreži za avtomatizirano skupinsko delo.
 • Spoznate vse nastavitve za uspešno delovanje Excela, zunanjih poizvedb in makrov na mreži.
 • Šifrant iz datoteke vse-v-enem premaknemo na mrežo in ga centraliziramo.
 • Naučite se snemati makre v povezavi z drugimi datotekami (Personal Macro).
 • V Personal Macro dodamo minimize / maximize ukaze in Message Box sporočila.
 • V uporabniške datoteke integriramo podatek VD (Visual data).
 • S pomočjo Query from Workbook povezave ustvarimo skupno bazo podatkov iz vseh datotek na mreži, naučimo se dopolnjevati, popravljati in osveževati poizvedbe ter izločati napake.
 • Datoteke z lokalnega diska prenesemo na mrežo, naučimo se preusmeriti povezave (makre, vrtilne tabele, poizvedbe) na novo lokacijo na mreži.
 • Iz skupne baze podatkov ustvarimo skupna interaktivna poročila za vse oddelke v podjetju.
 • S pomočjo makrov ustvarimo navigacijo med posameznimi poročili.
 • Administracija poročil.


Primerno: za napredne uporabnike Excela, za IT osebje.
Povprečen čas za osvojitev znanja: od 12 ur do 5 dni, odvisno od vašega predhodnega znanja in razpoložljivega časa. Tečaj je v angleščini.
Za verzije Microsoft Excel  2010, 2013, 2016, 2019, 2021 in Microsoft Office 365.


Oglejte si vsebino tečaja Projects 3 ›

COSTS 1

COSTS 1

Interaktivni tečaj Excela, kako sestaviti vnos podatkov za planiranje stroškov v podjetju in prikazati rezultate planiranja v interaktivnih poročilih. Pripravljena rešitev se lahko uporablja kot rešitev vse-v-enem ali rešitev na mreži.

Vsak oddelek ima na mreži svojo datoteko s specifičnimi nastavitvami za planiranje (šifrant stroškovnih mest (cost centers), kontni plan (chart of account) itn.), ki omogočajo kasnejšo povezavo s podatki iz drugih programov (npr. realizacijo iz računovodskih sistemov).

Planiramo lahko karkoli – stroške po osebah, projektih in dogodkih, stroške za marketing, najem zunanjih resursov, izobraževanje, vzdrževanje strojev v proizvodnji, nabave opreme, sodne stroške, porabo vode, elektrike ipd.

Na mreži se nahaja centralni šifrant, za katerega skrbijo določeni uporabniki. 

Zaželeno predznanje: pisanje osnovnih formul IF, VLOOKUP funkcija, pogojno oblikovanje (conditional formatting), Data Validation, osnovna vrtilna tabela.

Vsebina tečaja za Excel:

 • Ustvarite strukturo map in datotek na lokalni mreži za avtomatizirano skupinsko delo.
 • Spoznate strukturo glavne datoteke Department.xlsm in se seznanite, kaj so skrita polja in čemu služijo.
 • Spoznate notranje (interne) in zunanje (eksterne) povezave ali poizvedbe za avtomatizirano delo s podatki.
 • Spoznate vse nastavitve v Excelu za uspešno izdelavo makrov in poizvedb na mreži.
 • Naučite se snemati makre znotraj datoteke (In this Workbook) in ustvariti gumbe zanje. 
 • Naučite se popravljati in dopolnjevati makre v urejevalniku Visual Basic.
 • Naučite se snemati makro v povezavi z drugimi datotekami (Personal Macro).
 • V Personal Macro se naučite dodati minimize / maximize ukaze in Message Box sporočila.
 • S pomočjo povezave Query from Workbook kreirate skupno bazo podatkov iz vseh datotek na mreži, naučite se dopolnjevati, popravljati in osveževati poizvedbe in izločiti napake. 
 • Naučite se prenesti datoteke z lokalnega diska na mrežo in preusmeriti povezave (makre, vrtilne tabele, poizvedbe) na novo lokacijo na mreži.
 • Iz skupne baze podatkov kreirate skupna interaktivna poročila za vse stroške v podjetju.


Primerno: za napredne uporabnike Excela, za IT osebje.
Povprečen čas za osvojitev znanja: od 15 ur do 7 dni, odvisno od vašega predhodnega znanja in razpoložljivega časa. Tečaj je v angleščini.
Za verzije Microsoft Excel  2010, 2013, 2016, 2019, 2021 in Microsoft Office 365.


Oglejte si vsebino tečaja  Costs 1 ›

COSTS 2 - osnove za načrt gradnje podatkovnega skladišča DWH

COSTS 2 - osnove za načrt gradnje podatkovnega skladišča DWH

Interaktivni tečaj Excela  COSTS 2 je nadaljevanje tečaja COSTS 1 in prinaša dodatno znanje o avtomatskem povezovanju podatkov iz različnih virov v glavno datoteko, v katero uporabniki vnašajo podatke za planiranje stroškov. Z znanjem tega tečaja lahko načrtate prototip podatkovnega modela, ki ga uporabljate kot samostojen sistem v praksi, po potrebi pa ga v celoti implementirate v npr. ERP sistem. S prototipnim modelom zmanjšate stroške implementacije tudi za 80 %.

Poleg vseh funkcionalnosti COSTS 1 tečaj COSTS 2 vključuje:

 • Zahtevno strukturo map in datotek na lokalni mreži za avtomatizirano skupinsko delo.
 • Osveževanje povezanih podatkov v datoteki v realnem času.
 • Osnove za gradnjo podatkovnega skladišča (DWH). Zgradite zahtevno podatkovno bazo, ki jo lahko povežete s podatki iz drugih programov ali pa obdelate v BI orodjih, kot so Power BI, Qlik, Microstrategy, Tableau ipd.
 • Zaščita podatkov, da vsak oddelek vidi samo svoje podatke iz skupnih baz.
 • Nastavitve za odstranjevanje napak.
 • Vzdrževanje baze podatkov.
 • Kdaj in kako postaviti kontrolne točke med različnimi bazami podatkov.
 • Mehanizem osveževanja podatkov.
 • »Rekonektanje« – preusmerjanje datotek na novo lokacijo na strežniku.
 • Administracija rešitve.


Primerno: izvajanje tega tečaja je primerno samo za IT osebje, ampak nič zato. Uporabniki namreč sodelujejo pri ustvarjanju delovnega procesa in vsebine, IT osebje pa s pomočjo tečaja zgradi Excelovo rešitev na mreži s pravicami za delo v sistemu Windows. Sodelovanje je ključ do uspeha. Izobrazite IT osebje za še bolj kakovostno delo. 

Zaželeno predznanje: pisanje osnovnih formul IF, VLOOKUP funkcija, pogojno oblikovanje (conditional formatting), Data Validation, osnovna vrtilna tabela.

Povprečen čas za osvojitev znanja: od 14 dni do 1 meseca, odvisno od vašega predhodnega znanja in razpoložljivega časa. Tečaj je v angleščini.
Za verzije Microsoft Excel 2016, 2019, 2021 in Microsoft Office 365.


Oglejte si  vsebino tečaja Costs 2 ›

PAKETI

PAKETI

Odločite se za nakup enega od dveh paketov, ki vključujeta znanje vseh tečajev za Excel – dvojno znanje in dvojne template rešitve za takojšnjo uporabo.

S PROJECTS 1 pridobite poglobljeno znanje o oblikovanju vnosne tabele – interface-a, o kontroliranem vnosu podatkov, o designu poročil (create logical structure for data input).

S COSTS 1 in 2 pridobite znanje o povezavah podatkov iz različnih virov v eno datoteko (build logical data model, setup and automate data) ter avtomatizaciji podatkov in vzdrževanju rešitev.