Upravljanje nalog v Excelu 4D

Upravljajte naloge v Excelu z napredno predlogo (templatom) 4D. Vodite in nadzirajte vse ključne parametre kot so projekti, viri, roki ter planirani in realizirani stroški.

Excel predloga za upravljanje nalog 4D je avtomatizirana in omogoča:

  • nadzorovan vnos podatkov v eno skupno tabelo s funkcionalnostmi za prijazno uporabniško izkušnjo,
  • upravljanje podatkov za različna podjetja, projekte, naloge, vire, z različnimi cenami za vsak nivo posebej,
  • ustvarjanje skupnih šifrantov - enega skupnega vira podatkov za več uporabnikov,
  • sledenje projektom ter zgodovini projektov, saj lahko podatke shranjujete več let,
  • spremljanje nalog projekta za vsako stranko posebej, nastavitev parametrov za izračun načrtovane cene za vsako projektno nalogo posebej, pregled faze projekta, določevanje prioritete projekta, izračunane glede na število preostalih dni do konca projekta,
  • spremljanje in vnos realiziranih ur po posameznih izvajalcih;
  • primerjava plana in realizacije, ur in stroškov,
  • izračun RVC – razliko med prodajno in lastno ceno ter razlika RCV2 med prodajno in lastno dejansko ceno,
  • avtomatizirana poročila: TOP 5 projektov glede na razliko v ceni, TOP 5 projektov po
  • učinkovitosti, časovnica, stroški, pokalkulacija, pregled človeških virov, pregled prejetih računov po izvajalcih in odprta plačila. podatkovni slovar, tako da LAHKO SESTAVLJATE LASTNA POROČILA.

Oglejte si več ›