Najpomembnejše formule v Excelu

VLOOKUP + IF + TODAY () = ZMAGOVITA TROJICA FORMUL

Res je, s kombiniranjem teh treh formul lahko v praksi prikažemo praktično vse dogodke, ki so pomembni v nekem delovnem procesu (npr. spremljanje stroškov, časovno spremljanje projektov).

Z IF funkcijo izrazimo nek pogoj, z njo lahko dosežemo, da se v poročilih prikaže pravilen rezultat, lahko jo uporabimo za signalizacijo oz. pogojno oblikovanje, katerega cilj je kontrola, ali so vsi obvezni podatki res vneseni.

IF funkcijo v kombinaciji s TODAY formulo uporabimo npr. za določanje statusa nalog, ki so na določen dan že končane, ali pa so še v delu. To je pravzaprav zmagovalna kombinacija, saj z njo dobimo pod kontrolo čas, npr. koliko dni je še na voljo do konca naloge ali projekta, in stroške, ki so bili do danes na projektu že porabljeni.

VLOOKUP povezovalna funkcija poišče natančno ujemanje vrednosti v dveh tabelah in nam omogoči avtomatsko polnjenje podatkov v tabelo– brez ročnega tipkanja. Zmanjša možnost napake in pohitri postopek vnašanja podatkov.

Pa še nekaj formul je obvezno potrebno poznati in uporabiti v praksi, to so formule, s pomočjo katerih nestabilne formate pretvorimo v stabilne, npr. za izpeljavo datumskih formatov, ki jih bere vrtilna tabela oz. poročila. Velikokrat nepogrešljiva je tudi formula za združevanje vrednosti iz več stolpcev v eno samo celico/stolpec. V poštev pride pri tvorjenju prefixov ali pa z njeno uporabo prikažemo KPI-je na dashboardih.

Uporaba vseh teh formul je enostavna in v praksi vsakdanja, samo vedeti moramo, kaj želimo prikazati v poročilu. Da pa so te formule in njihove kombinacije res učinkovite, nam zagotavlja dejstvo, da Excel prepozna prazno celico kot 0 – ničelno vrednost; vsaj zaenkrat še imamo to srečo😊

Vse o teh formulah in še več je na voljo v tečaju Projects 1 ›. Tečaj je manenjen vsem, ki želite poenostavii in avtomatizirati delo z Excelom. Za razumevanje tečaja je priporočeno le osnovno znanje, tako, da se z njim lahko učite praktično vsi, ki že uporabljate Excel.