Excel za vodenje projektov

Čeprav se Excel ne trži kot program za vodenje projektov, je lahko za to nalogo veliko bolj učinkovit, kot si marsikdo predstavlja. Poleg tega je Excel enostaven za razumevanje in se znanja za napredno uporabo lahko hitro naučimo. Če nimate profesionalnega orodja za vodenje projektov in želite imeti boljši nadzor nad projekti, potem je lahko Excel zelo dobra rešitev. Po drugi strani je že vključen v Microsoft Office in ga verjetno že uporabljate za različna druga dela s tabelami. Torej razen dodatnega znanja za vodenje projektov v Excelu ni potrebna nobena dodatna investicija.

Z enostavno rešitvijo za vodenje projektov v Excelu boste lahko izboljšali komunikacijo med člani projektne ekipe, določili obseg projekta in prioritete ter sledili statusu nalog, rokom izdelave ter delu ekipe. Obenem boste s šifranti in enostavno bazo v ozadju poenotili in avtomatizirali vnos podatkov za vse člane ekipe ter s tem zmanjšali možnost za napake.

Z naprednim znanjem Excela lahko torej izdelate učinkovito rešitev in izboljšate projektno vodenje. Najpomembnejši gradniki za avtomatizacijo vodenja projektov v Excelu so:

 • seznam projektov
 • ena vnosna tabela
 • šifrant nalog, izvajalcev, statusov, delež opravljene naloge…
 • avtomatizirana interaktivna poročila za pregled nad ključnimi informacijami o napredovanju projektov

Najpomembnejše formule in funkcije, ki jih boste uporabljali pri izdelavi rešitve za vodenje projektov v Excelu pa so:

 • IF
 • VLOOKUP
 • TODAY
 • Conditional Formatting
 • Data Validation
 • Pivot Table
 • Slicer
 • Counter
 • Macro

Rešitev, ki jo v Excelu izdelate za vodenje projektov, lahko hitro nadgradite z dodatnimi funkcionalnostmi, kot je grafični prikaz plana projekta ali porabljenih stroškov.

Za lažje razumevanje rešitev za vodenje projektov ali stroškov vas vabimo, da si prenesete brezplačne predloge - template › ter preizusite nov način dela.

Če želite pridobiti znanje za izdelavo rešitve za vodenje projektov v Excelu vam priporočamo tečaj Projects 1 › ali Projects 2 ›. Če pa je vaše delo bolj osredotočeno na timsko delo na lokalni mreži, potem je Projects 3 › prava izbira.

Za planiranje stroškov pa priporočamo tečaj Costs 1 ›.