Avtomatizirajte Excel v 8 korakih

Avtomatizirajte svoje delo v Excelu in bistveno skrajšajte čas za opravljanje dnevnih opravil ter zmanjšajte možnost napak zaradi ročnega vnašanja vseh podatkov. Sledite kratkemu vodiču in v 8 ključnih korakih posodobite svoje delo v Excelu.

  1. Določite podatke, ki vas zanimajo in jih boste zbirali. Upoštevajte vsebino in čas (datum vnosa, datum plana, datum realizacije, ipd.)

  2. Definirajte podatke, ki jih lahko zapišete v šifrante, da jih ni potrebno vedno znova vnašati. Preverite ali šifranti že obstajajo v drugih programih ali podatkovnih bazah iz katerih uvažate podatke ter jih uporabite

  3. Določite formule, ki so potrebne za prikaz rezultatov. Predvidite avtomatske povezave s podatki iz šifrantov tako, da npr. uporabnik vnese samo en podatek, trije podatki pa se avtomatsko zapišejo v tabelo. S tem pohitrite delovni proces in zmanjšate možnost za napake pri vnosu.

  4. Določite, ali bodo vsi uporabniki vnašali podatke v eno datoteko, ali vsak uporabnik v svojo datoteko. Razmislite, kako boste samodejno povezali šifrant z vnosnimi tabelami. Določite, kako varujete podatke, da bodo uporabniki videli in vnašali samo svoje podatke.

  5. Glede na prve štiri korake izdelajte vnosno tabelo za uporabnike. Določite signalizacijo za kontrolo vnesenih podatkov. Izdelajte tudi pomožna polja, ki so potrebna za učinkovit prikaz rezultatov v poročilih.

  6. Izdelajte interaktivna poročila in grafe. Podatke iz tabel uporabnikov povežite v eno skupno tabelo – bazo podatkov, iz katere izdelate poročila za vodstvo in druge uporabnike.

  7. Izdelajte navigacijo v datoteki. Za lažji prehod med posameznimi listi in večjo preglednost nad poročili.

  8. Vključite avtomatsko osveževanje podatkov in poročil. Vedno, ko odprete datoteko, se podatki osvežijo in dobite rezultate glede na zadnje vneseno stanje.

Naučite se hitro in enostavno avtomatizirati Excel s pomočjo interaktivnih lekcij in Excelovih predlog (templatov). Za začetek priporočamo tečaj za učinkovito samoučenje Projects 1 ›